AIS จับมือกับ “แร็ปเอก” เผยคลิปหยุดการบูลลี่ทางไซเบอร์


AIS และ แร็ปเอก ได้ปล่อยคลลิกซึ่งจริงๆ เป็นตัวแทนของ ตัวแทนของคนที่ผ่านประสบการณ์การถูกบูลลี่ โดยมีใจความว่า

AIS จับมือกับ “แร็ปเอก” เผยคลิปหยุดการบูลลี่ทางไซเบอร์   AIS และ แร็ปเอก ได้ปล่อยคลลิกซึ่งจริงๆ เป็นตัวแทนของ ตัวแทนของคนที่ผ่านประสบการณ์การถูกบูลลี่ โดยมีใจความว่า


12   1
www.sanook.com View