บานประตู ดีไซน์สวย 100+ ไอเดียออกแบบ – บ้านและสวน

บานประตู เป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงเสมอในการออกแบบบ้านพักอาศัย ประตู ทำหน้าที่เป็นทางสัญจรผ่านเข้า-ออก

บานประตู สามารถแบ่งได้เป็นสองประเภท คือ ประตูภายนอกกับประตูภายใน ประตูภายนอกใช้เป็นทางผ่านระหว่างภายในกับภายนอกบ้าน ส่วนประตูภายในใช้กั้นความเป็นสัดส่วนระหว่างพื้นที่ใช้สอย หรือห้องต่างๆภายในบ้าน โดยแบ่งตามลักษณะการใช้งาน ดังนี้
เป็นประตูที่มีลักษณะของบานเปิดผสมกับบานเลื่อน โดยนำบานเดี่ยวมาติดบานพับต่อกัน แบ่งเป็นสองข้างที่มีจำนวนบานเท่ากัน แล้วใช้วิธีพับทบกันเพื่อเปิดออกทางด้านข้าง สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอก ได้พื้นที่เปิดค่อนข้างกว้าง นิยมใช้วัสดุที่เป็นไม้ หรือกรอบบานไม้ล


6   1
www.baanlaesuan.com View


Load more