เกี่ยวกับเว็บ


ชื่อเว็บ: manypins (เมนี่พินส์) หมายถึง การปักหมุดจำนวนมาก การอ้างอิง(reference)จำนวนมาก
โดเมน: manypins.com
ที่อยู่: http://www.manypins.com

facebook fanpage: https://www.facebook.com/manypins/

 

หน้าที่หลักของเว็บ

manypins.com ทำหน้าที่ในการโปรโมต และ/หรือ เป็นแหล่งอ้าง ค้นหา เป็นศูนย์รวมเนื้อหาจากหลาย ๆ เว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตสามารถค้นหาข้อมูล (เบื้องต้น) ที่ต้องการจาก manypins.com เมือได้เนื้อหาหรือข้อมูลที่ต้องการแล้ว ก็สามารถไปดูเนื้อนั้น ๆ ในเว็บไซต์ปลายทางจริง ๆ ได้เลย

manypins.com ไม่ได้เก็บเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บปลายทาง มีเพียงข้อมูลบางส่วนเท่านั้น เช่น หัวเรื่อง รูป คำอธิบายสั้น ๆ เป็นต้น และข้อมูลที่มีอยู่ใน manypins.com อาจจะถูกลบออกจากเว็บปลายทางแล้ว ซึ่งทำให้เนื้อหาไม่มีข้อมูลปลายทาง

 

ลิขสิทธิ์

ข้อมูลที่แสดงอยู่ในบนเว็บไซต์ manypins.com ไม่ได้เป็นลิขสิทธิ์ของ manypins.com แต่อย่างใด. รูป เนื้อหา สัญลักษณ์ เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บปลายทาง หรือ เจ้าของลิขสิทธิ์นั้น ๆ การติดต่อใด ๆ ที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ๋กรุณาติดต่อเว็บปลายทาง หรือ หากต้องการแจ้งการะละเมิดของ manypins.com กรุณาแจ้งที่ info(at)manypins.com

 

การใช้งาน

manypins.com เป็นระบบเปิด ทุกคนทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกสามารถ upload เนื้อหาได้ตลอดเวลา ดังนั้นอาจจะมีเนื้อหาบางเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ปรากฏอยู่บ้างในบางเวลา ทางทีมไม่มีเจตนาจะให้เป็นแบบนั้น จึงขออนุญาตผู้ที่โพสข้อมูลลบเนื้อหาดังกล่าวออกจากระบบ โดยไม่ต้องแจ้ง.

 

ด้วยความเคารพ
ทีมงาน manypins.com