10 ต้นไม้ที่ปลูกติดบ้านไว้ สามารถไล่ยุง แมลงให้สิ้นซาก!!

มาสร้างด่านป้องกันคนในบ้านด้วย ต้นไม้ไล่ยุง


215   4
lhliving.com view

แสดงข้อมูลเพิ่ม