เปิดตัวมาตรฐานความเร็ว SD Card ใหม่ ในชื่อรหัส V รองรับการบันทึกวิดีโอ 8K – Comtoday


330   9
aripfan.com view

แสดงข้อมูลเพิ่ม