เขียน CSS ให้ดีขึ้นได้ง่าย ๆ ด้วยเทคนิค BEM !! – Designil

เวลามีคนเขียน CSS หลายคนในโปรเจคเดียวกัน หรือนำโค้ดของคนอื่นมาแก้ต่อ (เช่น ซื้อจาก Themeforest) จะแก้ CSS ได้ยากเพราะอ่านไม่ออก มาดูวิธีแก้แบบ BEM CSS กัน


63   8
designil.com view

แสดงข้อมูลเพิ่ม