วีซ่าทำงานขณะเรียนที่ออสเตรเลีย

สำหรับคนที่มีวีซ่านักเรียน ที่ได้อนุมัติหลังจากเดือนเมษายนในปี 2008 จะได้รับอนุญาตให้ทำงานในออสเตรเลียได้ การอนุญาตนี้ใช้ได้ทั้งกับตัวนักเรียนที่เป็นคนถือวีซ่าเอง รวมถึงสมาชิกครอบครัวด้วย


515   8
hotcourses.in.th view

แสดงข้อมูลเพิ่ม