บินบ่อย ต้องจำไว้ ! สิทธิที่คุณเรียกร้องได้ เมื่อเจอไฟล์ทยกเลิก/ล่าช้า

Lonely Planet Magazine Thailand ตกเครื่อง ยกเลิกไฟล์ท เลื่อนเวลา .. คุณมีสิทธิเรียกร้องอะไรบ้าง ?


178   3
meithailand.com view

แสดงข้อมูลเพิ่ม