ทำงาน และ อยู่ต่างประเทศ กู้สินเชือบ้านในเมืองไทยได้หรือเปล่า?

ทำงานต่างประเทศ มีเงินเดือนต่างประเทศ เข้าบัญชีต่างประเทศ อยู่ต่างประเทศ อยากซื้อบ้านในประเทศไทย ทำได้หรือเปล่า?


326   6
lhliving.com view

แสดงข้อมูลเพิ่ม