ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน และอีกหลายคำสอนจากพระพุทธศาสนาที่ประยุกต์ได้ทุกยุคทุกสมัย

หากจะกล่าวถึงไม้บรรทัดที่สามารถวัดมาตรความเป็นจริงของโลก และนำมาใช้ได้มากที่สุดสักไม้หนึ่ง ศาสนาพุทธและคำสอนของพระพุทธเจ้าน่าจะเป็นหนึ่งในมาตรวัดที่เที่ยงตรงชนิดหนึ่งที่โลกใบนี้มี! เพราะไม่ว่าจะผ่านมาถึง 2,559 ปีแล้ว คำสอนของพระองค์ก็ยังคงประยุกต์ใช้ได้อยู่เสมอ มิเสื่อมคลาย


497   10
benmanhirefashion.com view

แสดงข้อมูลเพิ่ม