วิธีการใช้งาน


การใช้งาน manypins.com. ผู้งานสามารถโพส (submit) ข้อมูลมาที่เว็บได้ 2 วิธีง่าย คือ

วิธีที่ 1 โดยการโพสด้วย url ที่ผู้ใช้มี (copy-past) มีขั้นตอนดังนี้

 1. Login หน้าเว็บ manypins.com ถ้าผู้ใช้ต้องการให้เนื้อหาที่ต้องการโพสนั้นเป็นรายการของคุณ
 2. ทำการ copy url (ที่อยู่เว็บไซต์ปลายทาง) อาจจะยาวมาก ให้ทำการเลือกทั้งหมด (select all) ซึ่งจะมีลักษณะคล้าย ๆ http://www.sample.com/subfolder/friendly/url เป็นต้น
 3. เมือ copy เรียบร้อยแล้ว ให้ย้อนกลับไปหน้าเว็บ manypins.com
 4. กดปุ่ม submit-url-icon ที่หน้าเว็บ และ วาง (past) url ที่ผู้ใช้ copy ไว้ และ กดปุ่ม submit
 5. ข้ามไป ขั้นตอนการระบุรายละเอียด

 

วิธีที่ 2 โดยการโพสผ่าน google chrome extension (ไม่สามารถใช้งานได้บนมือถือ)

ติดตั้ง Chrome Extension หากยังไม่ติดตั้ง (ครั้งเดียว)

 1. ไปที่ Chrome Web Store.
 2. ค้นหา “Many Pins Lite”.
 3. คลิ้ก Add to Chrome.
 4. ทำตามขั้นตอนจนเสร็จ จะมี icon รูป logo จะ manypins.com ที่บาร์ด้านขวามือ.

การใช้งาน manypins extensoin lite. ผู้ใช้อยู่ในหน้าเว็บ เนื้อหาที่ต้องการโพส จากนั้นให้กดปุ่ม logo-circle-icon ่ บนบาร์ขวามือ ระบบจะค้นหารายละเอียดที่ต้องการ และ แสดงข้อมูลให้ดู ข้ามไป ขั้นตอนการระบุรายละเอียด

** chrome extension อาจจะใช้งานไม่ได้หากมีการติดตั้ง Ad-Block ใด ๆ ไว้

ขั้นตอนการระบุรายละเอียด (จำเป็น)

 1. เลือก กรอบที่มีรูปที่ผู้ใช้ต้องการ (กรณีที่มีหลายรูปให้เลือก) ระบบจะเลือกอันแรกให้อัตโนมัติ
 2. เลือก หมวด จากรายการระบบแสดงให้เห็น 2-3 หมวด
 3. ระบุคำ tag (สำสัญ) สำหรับการค้นหา เว้นวรรคคำด้วยช่องว่าง เช่น ขาย นาฬิกา กางเกง เป็นต้น
 4. กดปุ่ม submit เพื่อส่งข้อมูล. ระบบจะเปิดหน้าใหม่ เพื่อให้ผู้ใช้ดูข้อมูลโพสเรียบร้อยแล้ว

 

 

สำหรับนักพํฒนาเว็บไซต์

สำหรับเว็บไว์ที่ระบบของ manypins.com ไม่สามารถรวมรวบข้อมูล เนื่องจากรูปแบบหรือข้อมูลไม่เอื้ออำนวย หากเจ้าของเว็บไซต์ หรือ webmaster ต้องการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ท่านสามารถทำได้โดยการเพิ่ม meta tag เข้าไปใน header ของหน้าเนื้อหา (ไม่แนะนำให้ใส่ในหน้าแรก) เนื่องจากเนื้อที่ manypins.com ค้นหาเฉพาะหน้าเนื้อหาเท่านั้น

META TAGs ที่ต้องการคือ

 

<head>
<meta property=”manypins:userid” content=”ยังไม่เปิดใช้งานใน version นี้” />
<meta property=”manypins:title” content=”หัวเรื่องใส่ที่นี่” />
<meta property=”manypins:keyword” content=”tag1, tag2, tagN” />
<meta property=”manypins:url” content=”full url ใส่ที่นี่” />
<meta property=”manypins:description” content=”คำอธิบาย เนื้อหา ใส่ทีนี่” />
<meta property=”manypins:image” content=”่full image path” />
<meta property=”manypins:additional” content=”่อะไรก็ได้ ไม่เกิน 50 ตัวอักษร เช่น ราคา 20 บาท เป็นต้น” />

</head>

และสามารถตรวจสอบ url และ ค่าต่าง ๆ ได้ที่ http://www.manypins.com/urlchecker/

manypins.com | 2016